GAM POLSKA - Wypożyczalnia sprzętu budowlanego :: Oficjalna Strona - Wynajem maszyn budowlanych tel. 666 833 333Licznik

Spółka GAM Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach informuje, że w związku z reorganizacją naszego przedsiębiorstwa, oddział w Poznaniu z końcem czerwca 2017 roku kończy swoją działalność. Wszystkie pozostałe oddziały kontynuują rozwój swojej działalności  w zakresie wynajmu sprzętu i maszyn budowlanych na terenie całej Polski. Zapraszamy klientów do naszych oddziałów w Rzeszowie, Warszawie, Wrocławiu i Zabrzu.

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami  jakoby działalność kończył również oddział we Wrocławiu z całą stanowczością dementujemy te informacje zapewniając jednocześnie nie tylko o kontynuowaniu działalności, lecz również o rozbudowywaniu przez GAM Polska sp. z o.o. dostępnego parku maszynowego.

Rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju nieprawdziwych informacji w powyższym zakresie będzie przez spółkę GAM Polska sp. z o.o.  monitorowane i spotka się z natychmiastową reakcją prawną w szczególności roszczeniami o ochronę dóbr osobistych z art. 23 i 24 kodeksu cywilnego, roszczeniami o odszkodowanie oraz o zadośćuczynienie pieniężne z art. 415 oraz 448 kodeksu cywilnego, jak również zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 212 § 1 kodeksu karnego.

Przypominamy, że wszystkie nasze oddziały są czynne i koncentrując się na świadczeniu wysokiej jakości  usług niezmiennie pozostają do dyspozycji swoich klientów.

Zapraszamy do współpracy!


Si necesitas ser atendido en espanol, contacte con el siguiente numero :
Joanna Kotłowska +48 664 446 490


If you want to contact us in English call the number below :
Magdalena Zmaczyńska +48 606 641 831


Oddziały w Polsce

Zabrze - Administracja
Wrocław
Warszawa
Rzeszów
Poznań